Loader

uni apollo

Ten, który zdobywał, ten który zachwycał, nie tylko kobiety. Ten, którego uroda wymyka się schematom i ramom. Wolny, bo działa i komunikuje brak ograniczeń. Linia cięcia, która podkreśla nieujarzmione fale i przygody? Androgynicznie, odważnie, uważnie, bez barier. Prostota cięcia wydobywająca linię policzków, mocny zarys żuchwy. Z pierwiastka kobiecego czyni siłę, narzędzie do zdobywania nieosiągalnych celów, element przyciągania. Obce mu są schematy. Oddziałuje tu, teraz, zawsze, bo są postacie wielkie i niedoścignione.

Kategorie